STŪMIMAS, ROVIMAS, ESTAFETĖS RUNGTIS

Komanda „stop“ duodama:
1. Už techninį nepasiruošimą (techninis nepasiruošimas – tai ne vieną kartą pasikartojantis neteisingas stūmimo ar rovimo veiksmų atlikimas arba varžybų taisyklių nevykdymas). Techninį nepasiruošimą nustato pakylos teisėjas.
2. Dalyviui išėjus už pakylos ribų arba palietus pakylą bet kuria kūno vieta išskyrus pėdas.
Bendrosios taisyklės:
1. Pratimo atlikimo metu sportininkui draudžiama kalbėti ir valgyti (kramtyti).
2. Atlikus veiksmą sportininkui draudžiama prieiti prie pakylos teisėjo.
3. Po signalo „startas“, sportininkas privalo nedelsiant pradėti veiksmo atlikimą.
4. Iki skaičiavimo pradžios dalyviui neatvykus prie pakylos neleidžiama dalyvauti.

STŪMIMO VEIKSMAS

Komanda „stop“ duodama:
1. Jei veiksmo metu svarsčiai (svarstis) pastatomi ant pečių.
2. Jei svarsčiai (svarstis) nuleidžiami į kabėjimo padėtį.
Komanda „neskaičiuoti“ duodama:
1. Esant techninei klaidai.
2. Kai nėra fiksacijos startinėje padėtyje arba viršuje (fiksacija – aiškus svarsčių (svarsčio) ir sportininko sustojimas ir nejudėjimas.
3. Leidžiamas svarsčių (svarsčio) pasitaisymas (nekeliant ant pečių), bet sekantis teisingas stūmimas neskaičiuojamas. Svarsčiai ant krūtinės nuleidžiami vienu nepertraukiamu judesiu. Startinėje padėtyje leidžiama sukabinti rankas.

ROVIMO VEIKSMAS

Komanda „stop“ duodama:
1. Pastačius svarstį ant peties arba nuleidus per petį atliekant veiksmą antra ranka.
2. Pastačius svarstį ant pakylos.
Komanda „neskaičiuoti“ duodama:
1. Prispaudus svarstį.
2. Nefiksuojant viršuje.
3. Laisva ranka palietus bet kuria kūno vietą ar svarstį.
4. Svarsčiui palietus pakyla ne viename taške (svarstis gali praslysti, bet nesustoti viename taške).
Svarsčio perėmimas atliekamas laisvu būdu:
1. Leidžiama svarstį nuleisti per petį be sustojimo.
2. Leidžiama svarstį pakeisti ore.
3. Leidžiama padaryti vieną papildomą mostą apačioje.
4. Padarius 2 mostus apačioje, sekantis teisingai iškeltas kartas neskaičiuojamas, atlikus tris mostus – komanda „stop“.

ESTAFETĖS RUNGTIS

1. Sportininkas gali pataisyti svarsčius jeigu jis baigė veiksmą nepasibaigus jam skirtam laikui.
2. Sekantis sportininkas gali prieiti prie pakylos likus 15 sekundžių (laiką skelbia varžybų sekretorius) ir užlipti ant pakylos tik po komandos „startas“.
3. Sportininkas pradėjęs veiksmą anksčiau negu komanda „startas“ privalo padėti svarsčius ir pradėti veiksmą iš pradžių (neįvykdžius šio reikalavimo, sportininkas diskvalifikuojamas, o komanda praleidžia laiko atkarpą).


I. VARŽYBŲ CHARAKTERISTIKA IR PROGRAMA

 

Pagal charakteristiką svarsčių kilnojimo varžybos skirstomos į individualias, komandines bei mišrias. Individualiose varžybose įskaitomas tik asmeninis dalyvio rezultatas, o komandinėse ir mišriose varžybose skaičiuojami individualus bei bendras komandos rezultatai. Varžybų charakteristika nustatoma varžybų nuostatais. Varžybų programa turi būti sudaryta taip, kad kiekvienas sportininkas vieną dieną galėtų rungtis ne daugiau kaip viename iš žemiau nurodytų rungčių bei komandinėje estafetėje.

VARŽYBŲ RUNGTYS

Rungtis Atliekamas veiksmas
Klasikinė dvikovė Atliekami stūmimo bei rovimo veiksmai
Pilnasis ciklas Atliekamas stūmimo veiksmas su svarsčių nuleidimu į svorio padėtį po kiekvieno pakėlimo
Rovimas Atliekamas svarsčio rovimas paeiliui viena ir kita ranka
Komandinė estafetė Komandos nariai paeiliui atlieka stūmimo arba pilnojo ciklo veiksmus

AMŽIAUS GRUPĖS IR SVORIO KATEGORIJOS

Amžiaus grupė Dalyvių amžius Svarsčių svoris* Svorio kategorijos**
Jaunučiai (vyrai) iki 16 metų 12 arba 16 kg -58; -68; -78; +78 kg
Jauniai (vyrai) iki 18 metų 16 arba 24 kg -53; -58; -63; -68; -73; -78; -85; +85 kg
Jaunimas (vyrai) iki 22 metų 24 arba 32 kg -63; -68; -73; -78; -85; -95; +95 kg
Suaugusieji (vyrai) amžius neribojamas*** 24 arba 32 kg -63; -68; -73; -78; -85; -95; -105; +105 kg
Jaunučiai (moterys) iki 16 metų 8 arba 12 kg
Jauniai (moterys) iki 18 metų 12 arba 16 kg -63; +63 kg
Jaunimas (moterys) iki 22 metų 16 arba 24 kg -68; +68 kg
Suaugusieji (moterys) amžius neribojamas*** 16 arba 24 kg -58; -63; -68; +68 kg
Senjorai I 40-50 metų amžiaus imtinai 24 kg
Senjorai II 50-60 metų amžiaus imtinai 24 kg
Senjorai III virš 60 metų amžiaus 16 kg

*keliamų svarsčių svorį galima rinktis pagal varžybų nuostatus
**svorio kategorijos gali skirtis priklausomai nuo varžybų pobūdžio
***gavę gydytojo ir LSKF leidimus, jaunesni sportininkai gali dalyvauti suaugusiųjų amžiaus grupėje

Nugalėtojas nustatomas kiekvienoje rungtyje ir svorio kategorijoje pagal didžiausią pakėlimų skaičių. Stūmimo bei ilgo ciklo rungtyse už kiekvieną pakėlimą skiriamas 1 taškas, rovimo rungtyje – 0,5 taško. Jei keli sportininkai toje pačioje svorio kategorijoje atlieka vienodą pakėlimų skaičių, nugalėtoju laikomas dalyvis turėjęs mažiausią svorį registracijos metu. Jei svoris vienodas, nugali sportininkas turintis mažesnį svorį po pasirodymo, o retais atvejais, esant vienodam svoriui prieš ir po pasirodymo, nugali sportininkas, pagal burtus dalyvavęs anksčiau varžovo.

II. DALYVIAI

 

DALYVIŲ REGISTRACIJOS TVARKA

Dalyvių svėrimą ir registraciją vykdo varžybų vyr. sekretorius arba jo paskirtas asmuo kartu su mandatine varžybų komisija. Svėrimas vykdomas specialiai tam skirtoje patalpoje. Dalyvių registracijos ir sverimo metu leidžiama dalyvauti teisėjų kolegijos nariams bei vienam registruojamos komandos atstovui. Dalyvių registracija prasideda likus 2 valandoms iki varžybų pradžios ir trunka 1 valandą, tačiau esant reikalui ir atsižvelgiant į varžybų nuostatus, svėrimo laikas gali būti keičiamas.
Dalyviai sveriami nusirengę, kiekvienas dalyvis sveriamas vieną kartą. Pakartotinai sveriami tik tie sportininkai, kurių svoris pirmoje svėrimo metu neatitinka paraiškoje nurodytos svorio kategorijos.
Registracijos metu burtų keliu nustatomas dalyvių pasirodymo eiliškumas. Pasirodymo eiliškumas gali būti keičiamas atsižvelgiant į pirminius varžybų rezultatus. Siekiant objektyviau nustatyti stipriausią sportininką, gali būti suformuota stipriausių sportininkų grupė, pasirodanti tuo pačiu metu.

DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Dalyvis privalo žinoti varžybų taisykles bei vadovautis varžybų nuostatais.
2. Dalyvis turi teisę visais klausimais kreiptis į vyr. teisėjų kolegiją tik per komandos
atstovą ar dalyvių teisėją.
3. Dalyvis privalo griežtai laikytis disciplinos, būti korektiškas su kitais dalyviais,
teisėjais ir žiūrovais.
4. Dalyvis privalo dalyvauti varžybų atidaryme ir uždaryme.
5. Dalyvis pasiruošia ir kilnoja svarsčius, padėtus tik ant tos pakylos, ant kurios jis turi
varžytis.
6. Dalyviui draudžiama naudotis įtaisais, palengvinančiais svarsčių kėlimą.
7. Dalyvis turi teisę paruošti svarsčius varžyboms iki išėjimo ant pakylos. Svarsčių
paruošimas atliekamas specialiai tam skirtoje vietoje, leidžiama naudoti tik sportui skirtą
magneziją (magnio oksido milteliai).
8. Dalyvis turi teisę atstovauti įmonę ar firmą bei reklamuoti jos produkciją ant savo sportinės aprangos.
9. Dalyvio apranga susideda iš trumpikių (kurių apatiniai kraštai neuždengia kelių), trumparankovių marškinėlių ir sportinės avalynės. Leidžiama naudoti sunkiaatlečio diržą (standartinis, pločio ne daugiau kaip 12 cm), tvarsčius kelių sąnariams (ilgio ne daugiau kaip 1,5 m). Tvarsčių plotis ant riešų gali būti ne daugiau kaip 10 cm, ant kelių – 25 cm. Leidžiama naudoti riešų apsaugas bei antkelius.

KOMANDŲ ATSTOVAI

Kiekviena komanda, dalyvaujanti komandinėse bei mišriose varžybose privalo turėti savo atstovą. Atstovas yra komandos vadovas, jis atsako už dalyvių discipliną bei atvykimą į varžybas, dalyvauja sveriant komandos narius, traukiant burtus. Dalyvių pasirodymo metu, atstovams, treneriams, žiūrovams ir dalyviams draudžiama būti varžybų vykdymo zonoje. Atstovai privalo būti specialiai jiems skirtoje vietoje. Atstovui draudžiama kištis į teisėjų bei kitų asmenų, pravedančių varžybas, sprendimus, tačiau atstovas turi teisę paduoti pareiškimus ar pareikšti protestus teisėjų kolegijai. Jei komanda neturi oficialaus atstovo, jo pareigas atlieka komandos kapitonas.

III. VARŽYBŲ ĮRENGIMAS IR INVENTORIUS

Varžybos vykdomos ant pakylos kuri yra ne mažesnė kaip 1,5 x 1,5 m. Atstumas tarp pakylų turi užtikrinti saugumą ir netrukdyti varžybų procesui. Kelemų svarsčių svoris negali skirtis nuo nustatyto daugiau kaip 100 g. Standartinių varžybinių svarsčių aukštis – 280 mm, korpuso diametras – 210 mm, rankenėlės diametras – 35 mm. Svarsčių spalva priklauso nuo jų svorio: 8 kg – mėlyna, 12 kg – oranžinė, 16 kg – geltona, 24 kg – žalia, 32 kg – raudona, 40 kg – bronzinė.
Varžybų vykdymo vieta turi būti aptverta apsaugine tvorele arba juosta. Dalyviai įleidžiami tik iš vienos pusės. Svarsčių paruošimo vieta įrengiama varžybų zonoje, svarsčius griežtai draudžiama išnešti iš varžybų vykdymo zonos. Šalia varžybų vykdymo zonos turi būti stendas kuriame skelbiami varžybų rezultatai. Dalyvių apšilimo zona įrengiama šalia varžybų vykdymo zonos arba tam skirtoje patalpoje. Apšilimo zonoje turi būti visų varžybose naudojamų svarsčių komplektai, magnezija.

IV. TEISĖJŲ KOLEGIJA

1. Teisėjų kolegiją formuoja varžybų organizatoriai. Varžybose iki 20 dalyvių, teisėjų kolegiją sudaro: vyr. teisėjas, vyr. sekretorius, gydytojas, pakylos teisėjai, varžybų techninis inspektorius. Varžybose virš 20 dalyvių, teisėjų kolegiją papildo vyr. teisėjo pavaduotojas.
2. Teisėjas privalo žinoti visas varžybų taisykles ir mokėti jas taikyti varžybų metu. Teisėjas privalo būti objektyvus, nešališkas bei elgtis pagal varžybų taisykles.
3. Visi teisėjai privalo turėti vienodą aprangą: juodos spalvos švarką, juodas kelnes, baltus marškinius ir juodą kaklaraištį.

VYR. TEISĖJŲ KOLEGIJA

1. Vyr. teisėjų kolegiją sudaro vyr. teisėjas ir jo pavaduotojas, vyr. sekretorius.
2. Vyr. teisėjų komisijos nariai priklauso ir formuoja žiuri.
3. Į žiuri sudėtį įeina vyr. varžybų teisėjas bei ne daugiau kaip 5 aukščiausios kategorijos teisėjai.

ŽIURI TEISĖS IR PAREIGOS

1. Atsako už varžybų pravedimą pagal visas taisykles ir nuostatus.
2. Priima sprendimus d÷l pareiškimų ir protestų (kol protestai išsiaiškinami, varžybos sustabdomos).
3. Atmeta pakylos teisėjo sprendimus, prieštaraujančius varžybų taisyklėms.
4. Atstatydina teis÷jus, padariusius grubių klaidų.
5. Jei būtina daro pakeitimus varžybų tvarkaraštyje.
6. Neleidžia varžybose dalyvauti techniškai nepasiruošusiems sportininkams.
7. Žiuri neturi teisės keisti varžybų taisyklių, nurodytų varžybų nuostatuose.
8. Visus sprendimus žiuri priima balsavimo būdu.

VYR. TEISĖJAS IR JO PAVADUOTOJAI

Vyr. teisėjas vadovauja teisėjų kolegijos darbui ir prisiima atsakomybę prieš organizaciją, kuri organizuoja varžybas. Taip pat, atsako už tikslų organizavimą, discipliną, saugumo taisyklių laikymąsi. Jo pareiga sudaryti vienodas sąlygas visiems varžybų dalyviams. Vyr teisėjas taip pat atsako už griežtą taisyklių laikymąsi, teisėjų objektyvumą, rezultatų skaičiavimą ir varžybų suvestinių tikslumą.
Vyr. varžybų teisėjas (arba jo pavaduotojas) privalo:
1. Prieš varžybų pradžią pravesti teisėjų kolegijos susirinkimą ir atstovų seminarą pagal varžybų taisykles, taip pat inventoriaus ir įrengimų patikrinimą.
2. Kartu su žiuri nustatyti teis÷jų kolegijos, bei teisėjų brigadų darbotvarkę.
3. Vadovauti varžybų eigai ir spręsti iškilusius klausimus.
4. Kontroliuoti teisėjų darbą varžybų eigoje, bei nustatant nugalėtojus.
5. Dalyvauti žiuri svarstant protestus bei pareiškimus.
6. Penkių dienų laikotarpyje, pristatyti organizacijai, pravedančiai varžybas, rašytinę varžybų ataskaitą bei privalomą dokumentaciją.
7. Paskirti bei pravesti teisėjų kolegijos susirinkimą varžybų metu.
Vyr. teisėjas (arba jo pavaduotojas) turi teisę:
1. Keisti varžybų tvarkaraštį, jei tai yra būtina.
2. Neleisti varžytis dalyviams, kurių tech. pasirengimas neatitinka varžybų taisyklių reikalavimų ar varžybų nuostatų.

VYR. VARŽYBŲ SEKRETORIUS

1. Ruošia techninę dokumentaciją bei atsako už taisyklingą jos įforminimą.
2. Įformina teisėjų kolegijos susirinkimų protokolus bei vyr. teisėjo potvarkius ir sprendimus.
3. Vyr. teisėjo leidimu teikia informaciją apie varžybas komandų atstovams ir spaudai.
4. Registruoja naujus Lietuvos rekordus.
5. Tvarko visą varžybų dokumentaciją.
6. Pristato vyr. teisėjui visą dokumentaciją, reikalingą varžybų ataskaitai.
7. Veda apskaitą ir fiksuoja sprendimus padarytus dėl protestų.

PAKYLOS TEISĖJAS

1. Garsiai ir aiškiai paskelbia taisyklingai atliktų pakėlimų skaičių.
2. Fiksuoja techniškai netaisyklingai atliktus pakėlimus komanda „neįskaityta“.
3. Garsiai paskelbia galutinį dalyvio rezultatą po kiekvieno pratimo.
4. Tarptautinių varžybų ir nacionalinių čempionatų metu kiekvienai pakylai skiriami du teisėjai. Vyresnysis fiksuoja rezultatą, o jaunesnysis veda protokolą. Dėl galutinio rezultato nusprendžia abu teisėjai.

TEISĖJAS-INFORMATORIUS

1. Skelbia vyr. teisėjų kolegijos sprendimus.
2. Praneša varžybų dalyviams bei žiūrovams apie varžybų rezultatus.

DALYVIŲ TEISĖJAS

1. Pagal sąrašus tikrina dalyvių atvykimą,jų aprangą ir praneša vyr. sekretoriui patikrinimo rezultatus.
2. Praveda rikiuotę ir išveda dalyvius į pasirodymą.
3. Reikiamu laiku perspėja dalyvį apie kvietimą ant pakylos.
4. Praneša sekretoriui apie dalyvio neatvykimą ar atsisakymą dalyvauti varžybose.
5. Tarpininkauja tarp dalyvių ir teisėjų kolegijos.
6. Stebi svarsčių paruošimo tvarką

TECHNINIS INSPEKTORIUS

1. Kartu su vyr. teisėjo pavaduotoju praveda svarsčių svėrimą ir nustato aktą apie jų atitikimą varžybų taisyklėms.
2. Kontroliuoja techninę svarsčių bei įrengimų būklę.
3. Prižiūri, kad būtų laikomasi visų varžybų vykdymo taisyklių.

V. VARŽYBŲ GYDYTOJAS

1. Tikrina dalyvių turimas gydytojų pažymas leidžiančias dalyvauti varžybose.
2. Stebi dalyvių sveikatos būklę svėrimo bei varžybų metu.
3. Rūpinasi sanitarinėmis-higieninėmis sąlygomis maitinimo bei varžybų metu bei gyvenamosiose vietose.
4. Suteikia medicininę pagalbą varžybų dalyviams traumų atveju.
5. Pasitarus su vyr. teisėju dėl dalyvio pašalinimo iš varžybų, parašo pažymą dėl kokių priežasčių sportininkas negali dalyvauti varžybose.
6. Duoda leidimą dalyviui papildomai naudoti daugiau tvarsčių, pleistro ir kt. priemonių, apie tai informuodamas vyr. teisėjų kolegiją.
7. Pasibaigus varžyboms vyr. teisėjui pateikia ataskaitą apie varžybų metu suteiktą medicininę pagalbą.