Netekome doc. Remigijaus Naužemio

Doc. R. NaužemysSu giliu liūdesiu pranešame, kad 2016 metų gruodžio 25 dieną netekome VU Sveikatos ir sporto centro docento, savigynos ir dziudo imtynininko, sporto mokslininko Remigijaus Naužemio. Docentą prisimename kaip aktyvų sportininką ir trenerį, o daugumai Lietuvos svarsčių kilnotojų docentas žinomas kaip vadovėlio „Svarsčių kilnojimo treniruočių metodika“ bei monografijos „Svarsčių kilnojimo sporto istorija Lietuvoje 1970–2010“ autorius.
R. Naužemys gimė 1940 metų rugpjūčio 4 dieną Ąžuolijoje, Tauragės apskrityje. 1972 m.baigė LVKKI, 1988 m. – Kijevo kūno kultūros instituto aspirantūrą ir apgynė daktaro disertaciją, 1996-1997 metais stažavosi JAV, nuo 1997 metų pradėjo dirbti docentu Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centre. Mokslinių tyrimų sritys: dziudo ir savigynos imtynių istorija, sportinės atrankos problemos.
R. Naužemys buvo Lietuvos sporto žurnalistų, Lietuvos Nepriklausomų rašytojų sąjungų narys, Lietuvos olimpinės akademijos narys. Metodinių mokymo priemonių, monografijų ir vadovėlių autorius, parašęs per 300 straipsnių kūno kultūros ir sporto problematika, daug dėmesio skyręs senjorų sportui, pedagogų ir trenerių veiklai.. Amerikos lietuvių švietėjo, kunigo Antano Miluko literatūrinės premijos laureatas (2006).
R. Naužemys buvo SSRS sporto meistras (savigynos, 1972, dziudo 1975), II danas (juodas diržas, 2006), Europos senjorų savigynos čempionas (2004), daugkartinis Lietuvos senjorų svarsčių kilnojimo čempionatų nugalėtojas ir prizininkas.
Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija reiškia nuoširdžią užuojautą docento šeimos nariams, artimiesiems ir auklėtiniams.