LSKF valdybos posėdis

Rugsėjo 7 d. Paįstryje vyks Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos (toliau – LSKF) valdybos posėdis. Posėdžio metu bus svarstomi šie klausimai:
1. LSKF narystės IUKL / WKSF nuo 2021 m (perspektyvos, galimybės, šalių narių ir dalyvių skaičius ir metiniai / startiniai mokesčiai).
2. LSKF atitikimo sporto įstatymo keliamiems reikalavimams (šalių narių IUKL skaičius, žemynai, etikos kodeksas, antidopingo sistema, strateginis veiklos planas, aukšto meistriškumo programa, metinis biudžetas, saugaus elgesio taisyklės).
3. LSKF įstatų atitikimas sporto ir asociacijų įstatymui (įstatų keitimas, valdybos narių skaičius, vadovo ir valdybos narių rotacija).
4. LSKF prezidento pasisakymų. Preliminarios kandidatūros ir galimos veiklos gairių ir vizijos pristatymas.
5. Svarsčių kilnojimo sporto vystymas skirtinguose amžiaus tarpsniuose. Jaunučių–jaunių įtraukimas ir skatinimo sistema, suaugusiųjų pritraukimo – subūrimo, klubinės sistemos kūrimas.
6. Kiti klausimai, problemos.
Posėdžio pirmininkas: LSKF prezidentas Rolandas Kubilius.
Posėdžio sekretorius: Andrius Kubilius.