LSKF VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS – KONFERENCIJA

Kviečiame susipažinti su 2021 m. sausio 30 d. LSKF visuotinio narių susirinkimo–konferencijos sprendimais.

2021 m. sausio 30 d. LSKF visuotinio narių susirinkimo-konferencijos protokolas PDF
LSKF Strateginis planas 2021-2025 m. PDF
LSKF veiklos planas 2021 m. PDF
LSKF 2021 m. aukšto meistriškumo sporto programa PDF
LSKF biudžetas 2021 m. PDF
Nutarimas dėl LSKF nario mokesčio PDF
Nutarimas dėl LSKF narių šalinimo PDF
Prašymo įstoti į LSKF forma PDF
LSKF veiklos ataskaita už 2019 m. PDF
LSKF metinės finansinės atskaitomybės už 2019 m. aiškinamasis raštas PDF