SIŪLYMAS STABDYTI RUSIJOS IR BALTARUSIJOS ŠALIŲ NARYSTĘ

2022 m. vasario 24 d. Rusijos kariuomenei pradėjus beprecedentę XXI a. karinę invaziją ir sukėlus grėsmę Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir tarptautiniu mastu pripažintų jos sienų neliečiamybei, Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija (toliau LSKF):

Smerkdama Rusijos kartu su Baltarusijos ginkluotosiomis pajėgomis pradėtą plataus mąsto karinę invaziją į Ukrainą, kuri kelia pavojų nekaltų civilių asmenų sveikatai ir gyvybėms;

Nepritardama Rusijos prezidento V. Putino bei Dūmos priimtiems sprendimams, kuriais šie atsisako laikyti okupuotas Rytų Ukrainos teritorijas integralia Ukrainos dalimi ir pripažino neteisėtų darinių Rytų Ukrainoje – Luhansko ir Donecko „liaudies respublikų“ „nepriklausomybę“ bei pasirašė dvišalio bendradarbiavimo sutartis, apimančias karinės pagalbos teikimą bei galimybę Rusijos Federacijai steigti karines bazes šių darinių kontroliuojamoje Rytų Ukrainos teritorijoje;

Atkreipdama dėmesį, kad šiandien Rusijos vykdoma karinė agresija prieš Ukrainą gali būti dalimi ilgalaikės strategijos, kuria siekiama suardyti Europos saugumo pamatus;

Pabrėždama, kad Rusija, sulaužydama tarptautinėmis taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką, įtvirtintą po Antrojo pasaulinio karo, kelia grėsmę taikai bei saugumui visame pasaulyje;

Pareiškia, kad:

Vienareikšmiškai ir kategoriškai ragina:
• inicijuoti visuotinį TSKS narių susirinkimą ir stabdyti Rusijos federacijos ir Baltarusijos respublikos šalių narystę TSKS;
• apriboti Rusijos federacijos ir Baltarusijos respublikos atstovų dalyvavimą TSKS kalendoriuje patvirtintuose tarptautiniuose renginiuose, asociacijos veikloje ir valdyme.

Rezoliucija lietuvių kalba.

Rezoliucija anglų kalba.