LSKF visuotinis narių susirinkimas – konferencija

Informuojame, kad 2021 m. sausio 30 d. 10 val. vyks LSKF visuotinis narių susirinkimas – konferencija. Dėl karantino apribojimo susirinkimo posėdis bus vykdomas nuotoliniu būdu naudojant elektroninę ryšio priemonę „ZOOM“ internetinėje platformoje (nuoroda bus pateikta vėliau).
Numatoma LSKF visuotinio susirinkimo – konferencijos darbotvarkė:
1. Dėl 2019 m. LSKF veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjas R. Kubilius.
2. Dėl LSKF Strateginio plano 2021–2025 m. tvirtinimo. Pranešėjas P. Visockas.
3. Dėl 2021 m. LSKF Aukšto meistriškumo programos tvirtinimo. Pranešėjas P. Visockas.
4. Dėl 2021 m. LSKF Veiklos programos tvirtinimo. Pranešėjas P. Visockas.
5. Dėl 2021 m. LSKF Biudžeto tvirtinimo. Pranešėjas P. Visockas.
6. Dėl naujų narių priėmimo ir veiklos nevykdančių šalinimo iš LSKF narių sąrašo.
7. Dėl LSKF nario mokesčio nuo 2021 m.
8. Kiti klausimai.
Pastabos, pasiūlymai ir pageidavimai posėdžio darbotvarkei ar svarstomiems klausimams teikiami raštu iki 2021 m. sausio 28 d. el. p. rolandas.kubilius@svarstis.lt .
Tai yra oficialus kvietimas LSKF nariams dalyvauti visuotiniame susirinkime.