LSKF VALDYBOS POSĖDIS

Gerb. Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos nariai,
Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 27 d. 19 val. vyks LSKF valdybos posėdis. Dėl esamų apribojimų susirinkimo posėdis bus vykdomas nuotoliniu būdu naudojant elektroninę ryšio priemonę „ZOOM“ internetinėje platformoje. Posėdžio darbotvarkė ir visa medžiaga viešai talpinama internetinėje svetainėje www.svarstis.lt.

2021 m. gruodžio 27 d. LSKF valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl 2022 m. LSKF čempionatų vykdymo atitikties Tarptautinės svarsčių kilnojimo sąjungos reikalavimams. Pranešėjas R. Kubilius.
2. Dėl 2022 m. LSKF kalendorinio plano tvirtinimo. Pranešėjas R. Kubilius.
3. Dėl naujų amžiaus ir meistriškumo grupių įtraukimo į LSKF vykdomų renginių programą. Pranešėjas J. Optas
4. Dėl naujų narių priėmimo ir veiklos nevykdančių šalinimo iš LSKF narių sąrašo. Pranešėjas R. Kubilius.
5. Dėl LSKF 2022 m. narių sąrašo tvirtinimo. Pranešėjas R. Kubilius.
6. Kiti klausimai.

Pastabos, pasiūlymai ir pageidavimai posėdžio darbotvarkei ar svarstomiems klausimams teikiami raštu iki 2021 m. gruodžio 25 d. elektroniniu paštu rolandas.kubilius@svarstis.lt